Info@Yaraimmigration.com
افزایش مهاجران

اولین مرحله در مهاجرت به کانادا گرفتن اقامت دائم این کشور است.

 

 

اقامت دائم که در اصطلاح انگلیسی Permanent Residency یا PR گفته می شود که طبق ماده 12 قانون مهاجرت کانادا از یکی از روشهای مهاجرتی  حاصل می شود. اگر فردی اقامت دائم کانادا را به دست بیاورد و سپس مدتی در کانادا زندگی کند، تحت شرایط خاص می تواند تابع و شهروند این کشور شود.

شهروندی کانادا نسبت به اقامت دائم آن مزایای فراوانی دارد. از جمله اینکه فرد در صورت داشتن شرایط لازم می تواند گذرنامه کانادایی داشته باشد و با آن به بیش از 140 کشور دنیا بدون ویزا مسافرت کند، همچنین طبق اصل ششم قانون اساسی 1982 کانادا توابع این کشور بدون هیچ محدودیتی حق ورود، زندگی و خروج از این کشور را دارند. تقریبا هیچ شرایطی وجود ندارد که تحت آن یک تابع کانادا تابعیت خود را از دست بدهد (مگر اینکه هنگام به دست آوردن تابعیت خود تقلب کرده باشد). با این حساب افراد زیادی مایل هستند که تابعیت کانادایی داشته باشند

دولت کانادا اخیرا شرایط احراز تابعیت کانادا را آسان کرده است. این امر باعث شد که تعداد زیادی از افراد مقیم کانادا امکان درخواست تابعیت داشته باشند . به گزارش خبرگزاری دولتی کانادا CBC تغییر قانون باعث شد که تنها یک هفته بعد از به اجرا درآمدن آن بیش از 17 هزار نفر برای تابعیت کانادا اقدام کنند. این در حالی است که پیش از قانون جدید هر هفته کمتر از چهار هزار نفر برای تابعیت کانادا اقدام می کردند. بدیهی است که این روند در آینده تغییر خواهد کرد و حتی به گزارش همان خبرگزاری، تعداد متقاضیان در هفته دوم به 12 هزار و 500 نفر کاهش پیدا کرد. صرف نظر از این تغییرات، می توان حدس زد که زمان انتظار صدور تابعیت دستخوش تغییراتی خواهد شد و ممکن است خیلی از افراد مجبور شوند بیش از یک سال صبر کنند تا تابعیت آنها قطعی شود. فقط در نظر داشته باشید که پیش نیاز تابعیت کانادا داشتن اقامت کاناداست، مگر اینکه از بدو تولد تابع کانادا باشید (مثلا به واسطه به دنیا آمدن در خاک کانادا یا به واسطه اینکه یکی از والدین شما تابع کاناداست).