Info@Yaraimmigration.com
سیگار الکترونیک

رواج ناگهانی سیگارهای الکترونیک میان دانش آموزان دبیرستانی؛ قانون جدید دولت برای مقابله با آن

هنگامی که سیگارهای الکترونیک یا e-cigarettes به بازار آمد، هدف آن بود که به بزرگسالانی که می خواهند سیگار را ترک کنند کمک شود. 

تا یک سال قبل هم سیگارهای الکترونیک چندان رواجی در بین نوجوانان دبیرستانی نداشت. اما در یکسال اخیر مشاهده می شود که این سیگارها به شدت میان نوجوانان رواج یافته. 

در مدارس و دبیرستانها صحبت از طعم های مختلف این سیگارها، همه جا شنیده می شود، و اغلب این دانش آموزان هم از آن به عنوان جانشینی برای سیگار معمولی اسم می برند. 

اما به زودی دسترسی این نوجوانان به سیگارهای الکترونیک مشکل تر می شود. لازم به ذکر است، در انتاریو از مدتی قبل فروش این سیگارها به افراد زیر 19 سال ممنوع شده بود. اما متاسفانه گزارش شده اغلب نوجوانان برای تهیه سیگار الکترونیک و لوازم آن از بزرگسالان می خواهند که آن را برایشان خریداری کنند. 

مطالعات انجام شده در سال 2015 نشان داده که 26 درصد نوجوانان 15 تا 19 ساله حداقل یکبار سیگار الکترونیک را امتحان کرده اند. هنوز مشخص نیست که دولت فدرال برای به اجرا درآوردن قانون جدید از چه تدابیری استفاده خواهد کرد.