Info@Yaraimmigration.com
شهروندی کانادا

چه کسی می تواند شهروند کانادا شود؟

 

?به طور کلی یک شخص به دو صورت می تواند شهروند کانادا شود:

 

۱ (در بدو تولد

 

۲(بعد از گرفتن PR یا اقامت دائم

 

▪️یک حالت دیگر هم وجود دارد و مربوط به فرزند خوانده ها می باشد که مبحث جداگانه ای دارد.

 

روش اول: در بدو تولد شهروند کانادا شوید

 

1️    حالت اول: شخصی که داخل کانادا به دنیا بیاد در هر صورتی شهروند کانادا هست حتی اگر والدین او به عنوان پناهنده یا با ویزای توریستی و … در کانادا باشند. خاک کانادا شامل دریا و آسمان و داخل هواپیما هم می شود. اما یک استثنا وجود دارد و وقتی هست که والدین کودک دیپلمات یک کشور دیگر باشند و برای شغل دیپلماتی خود داخل کانادا باشند که در این صورت بچه متولد شده داخل کانادا شهروند کانادا نیست.

 

?به دلیل سو استفاده های صورت گرفته در حالت بالا توسط تعدادی از توریست ها، جناح تندرو کانادا طرحی در دست بررسی دارد که ممکن است منجر به حذف اعطای شهروندی به فرزندان توریست ها و ... شود. این طرح فعلا فقط در دست بررسی است و به طوری جدی پیگیری نشده است.

 

2️    حالت دوم: شخصی که حداقل یکی از والدین او شهروند کانادا باشد و خارج از کانادا به دنیا بیاید به طور اتوماتیک شهروند کانادا خواهد بود. والدین حتی می توانند شهروندی خود را از طریق PR و سپس شهروندی هم دریافت کرده باشند و مهم نیست. یک استثنا وجود دارد و وقتی هست که شخص خارج از کانادا به دنیا بیاید و هر دو والدین او در خارج از کانادا به دنیا آمده باشند و در بدو تولد شهروند کانادا شده باشند (یعنی از طریق PR و سپس اقدام برای شهروندی شهروند نشده باشند) که در این حالت این فرزند شهروند کانادا نخواهد بود.

 

▪️مثال 1: اگر شما از ایران به کانادا مهاجرت کنید و بعد شهروند کانادا شوید و فرزند شما در ایران به دنیا بیاید فرزند شما کانادایی خواهد بود

 

▪️مثال 2: در مثال بالا اگر فرزند شما (که در خارج از کانادا متولد شده اما شهروند کانادا است) بعد از چند سال ازدواج کرده و فرزند خود را در خارج از کانادا به دنیا بیاورد (که نوه شما می شود!) این نوه شهروند کانادا نخواهد بود.

 

روش دوم: ابتدا PR شده و سپس درخواست شهروندی دهید

 

برای اینکه وضعیت PR خود را به شهروندی تبدیل کنید باید شرایط زیر را داشته باشید:

 

?حداقل ۱۸ سال داشته باشید (اگر زیر ۱۸ سال دارید از طریق والدین باید اقدام شود و حداقل یکی از والدین باید قبل از شما شهروند شده باشد یا اینکه همزمان با شما برای شهروندی اقدام کند).

 

?حداقل ۳ سال (۱۰۹۵ روز) از ۵ سال قبل از درخواست شهروندی را داخل کانادا به عنوان PR زندگی کرده باشید )اگر قبل از PR با ویزای موقت دانشجویی یا کاری داخل کانادا زندگی کرده اید به میزان نصف مدت اقامت شما و حداکثر به میزان ۱ سال جزو این سه سال محاسبه می شود. به طور مثال اگر ۴ سال قبل از PR به عنوان دانشجو در کانادا بوده اید ۱ سال آن برای شما حساب می شود. اگر ۱۸ ماه بوده اید ۹ ماه آن محاسبه می شود.(

 

?باید برای سه سال مورد اشاره حتما Income Tax را پر کرده باشید حتی اگر بیکار بوده یا دانشجو باشید -با وضعیت -PR

 

?اگر بعضی از جرایم خطرناک را مرتکب شده باشید شرایط شهروند شدن را نخواهید داشت

 

?اگر بالای 14 سال دارید باید قسم نامه شهروندی کانادا را هم اجرا کنید

 

?اگر بین ۱۸ تا ۵۴ سال دارید باید دو مورد زیر را هم انجام دهید:

 

▫️ باید امتحان زبان را گذرانده باشید و حداقل CLB4 بگیرید (فقط در اسکیل های اسپیکینگ و لسنینگ)

 

▫️باید تست شهروندی را قبول شوید (فرصت امتحان دوباره هم دارید)