Info@Yaraimmigration.com 46016638 -021
مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی

در برنامه جدید کارآفرینی بریتیش کلمبیا بهترین روش ها را برای مهاجرت به بریتیش کلمبیا به شما نشان خواهد داد.

اداره مهاجرت به بریتیش کلمبیا کانادا برنامه جدیدی برای جذب کارآفرین های خارجی در این استان ایجاد کرد.

در برنامه جدید کارآفرینی بریتیش کلمبا که BC PNP نام دارد و از سال 2019 آغاز شده است.و در شهرهای بریتیش کلمبیا انجام میگردد. هدف از آن ایجاد و راه اندازی یک بیزینس توسط مهاجران جدیدالورود در شهر های کمتر از 75000 نفر است.

بیزینس های جدید باید در شعاع 30 کیلومتری شهر های دارای 75هزار نفر جمعیت واقع شوند تا بتوانند شرایط این برنامه کارافرینی بریتیش کلمبیا را کسب کنند. 

دولت بریتیش کلمبیا در برنامه جدید کارآفرینی بریتیش کلمبا کانادا هدف را ایجاد اشتغال در سرتاسر استان و پراکندگی جمعیت در سطح بریتیش کلمبیا و نه ونکوور، کوکیتلام ، برنابی و... است.برای اطلاع از نحوه مهاجرت به بریتیش کلمبیا میتوانید با وکیل مهاجرت به کانادا سازمان مهاجرتی یارا مشورت کنید.

مشاغل ایجاد شده باید در راستای تقاضای دولت محلی و با حمایت انها باشد. متقاضیان باید از محل بیزینس و منطقه مورد نظر بازدید کنند و برای مهاجرت به بریتیش کلمبیا از دولت محلی دعوتنامه دریافت کرده و سپس شروع به بیزینس کنند.

در نهایت متقاضی مهاجرت به بریتیش کلمبیا که قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق کارآفرینی را دارد میتواند ویزای کار موقت دریافت کند. بعد از ایجاد بیزینس در بریتیش کلمبیا و برآورده نمودن تمام شروط مورد نظر دولت که توسط متقاضی امضا شده، فرد می تواند برای خود و اعضا خانواده تقاضای اقامت دائم کانادا را نماید اما لزوم ایجاد و به سوددهی رساندن بیزنس امری الزامی است. 

دولت شرایط سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا و هزینه کمتری را نسبت به برنامه استانی فعلی برای این برنامه در نظر گرفته است تا مناطق کمتر توسعه یافته رشد خوبی را داشته باشند.

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، این برنامه شرایط زیر را می طلبد:

- انجام سفر اکتشافی

- سرمایه گذاری مبلغ 100 هزار دلار در یک بیزینس برای مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق سرمیه گذاری یکی از گزینه های اصلی میباشد.

- اثبات دارایی 300 هزار دلار

- دارا بودن حداقل 3سال مدیریت بیزینس شخصی یا 4 سال مدیرارشد یک شرکت در 5سال گذشته

- مالکیت 51% بیزینس در ایالت بریتیش کلمبیا

- ایجاد شغل برای حداقل یک فرد کانادایی مقیم یا سیتی زن

اگر قصد مهاجرت به بریتیش کلمبیا را میتوانید تمام شرایط مهاجرت به بریتیش کلمبیا را با مشاوره با کارشناسان مهاجرتی یارا دریافت نمایید.