Info@Yaraimmigration.com 46016638 -021
مهاجرت فامیلی برای والدین، پدربزرگها و مادربزرگها

اداره مهاجرت کانادا، سالانه پرونده های بسیار زیادی از سراسر جهان برای مهاجرت دائم والدین، پدربزرگها و مادربزرگهای شهروندان و مقیمان دائم کانادایی پذیرش می کند. 

والدین، پدربزرگها و مادربزرگها برای واجد شرایط بودن باید سوء پیشنیه نداشته و در تست پزشکی و امنیتی کانادا قبول شوند. شهروندان و مقیمان دائم کانادایی که علاقه به مهاجرت فامیلی برای والدین، پدربزرها و مادربزرگها  را دارند، باید درآمد سالانه کافی  در ۳ سال متوالی قبل از تشکیل پرونده مهاجرتی را داشته و تعهد به تامین مالی والدین یا پدر و مادربزرگ خود  تا ۲۰ سال پس از ورود به کانادا نمابند.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت فامیلی برای والدین با سازمان مهاجرتی یارا، تماس بگیرید.

 

فرم ارزشیابی رایگان