Info@Yaraimmigration.com 46016638 -021
ویزای توریستی کانادا

هر ساله میلیونها مسافر از سراسر جهان به قصد گردش در جاذبه های توریستی و طبیعت زیبای کانادا و یا دیدار از خانواده و بستگان خود به دومین کشور بزرگ دنیا سفر میکنند.

کسانی که قصد دیدار افراد خانواده ,خویشان یا دوستان خود را دارند باید برای ورود به کانادا ویزای توریستی داشته باشند کهمعمولا به شکل ویزای یک بار ورود    Single entry  یا ویزای مولتیپل کانادا Multiple entry یا همان ویزای پنج ساله کانادا صادر میشود. بر اساس قانون کلی حداکثر زمانی که توریست میتواند بدون خروج از کانادا در این کشور بماند ۶ ماه است. 

البته شایان ذکر است که امکان تغییر ویزای توریستی به اجازه کار ، و اجازه تحصیل بعداز ورود به خاک کانادا از روشهای موجود، میسر میباشد. 

 برای اطلاعات بیشتر با سازمان مهاجرتی یارا، تماس بگیرید.

فرم ارزشیابی کانادا رایگان